DOA AHZAB

Nabi dan para sahabat sempat mengalami aneka macam peperangan. Salah satu perang yang unik ialah perang Khandaq atau perang Ahzab. Dikatakan unik karena dalam perang ini tidak seorang Muslimpun keluar dari kota Madinah. Perang ini berupa perang urat syaraf. Kaum Muslimin dikepung di dalam kota Madinah selama hampir sebulan. Yang mengepung adalah pasukan kafir Musyrikin yang bersekutu bersama Yahudi. Ahzab artinya pasukan yang bersekutu.

Perang Ahzab sesungguhnya bukanlah peperangan yang mendatangkan kerugian besar, malah lebih banyak bersifat perang urat saraf. Korban yang jatuh dari kedua belah fihak, yakni fihak Muslimin dan Musyrikin, dapat dihitung dengan jari. Sekalipun begitu, perang ini menentukan sejarah Islam. Perang ini berakhir dengan jatuhnya mental para pengepung menghadapi musim dingin yang demikian menusuk lalu puncaknya ketika Allah menurunkan pasukanNya berupa angin kencang alias taufan yang memporak-porandakan kemah-kemah pasukan musuh. Akhirnya pasukan kafir Musyirikin bubar jalan pulang ke kampung masing-masing.

 

Doa Ahzab berikut ini telah ditakhrij oleh Jama’ah Muslimin (Hizbullah) diambil dari ayat al Qur’an dan hadits shahih.

 ??? ???? ??????? ???????

 

??????????? ??????? ??????? ????? ??? ????????? ?????????? ??????????.

 ??????????? ???? ????????????????????????? ????????? ???????? ?????????? ???????????.

Segala puji hanya milik Allah, pujian yang menyempurnakan segala ni’mat-Nya, dan mencukupkan tambahan-Nya.

Ya Allah kami bagimu segala puji, sebagaimana layaknya (untuk dipuji) karena tingginya wajah-Mu dan besarnya kekuasaan-Mu.

????????? ???????? ????????? ??????????? ?????????? ????????? ??????????? ???????????? ???????????? ??????????.

Ya Allah dzat yang menurunkan Al kitab (Al Qur’an)  yang menjalankan awan dan yang menghancurkan pasukan musuh-musuhnya dan tolonglah kami atas (kejahatan) mereka.

 

???????? ???????? ????????? ???????? ?????????? ???????? ???????????? ?????????? ??????????? ??????????????.

Ya Allah dzat yang menurunkan Al Kitab, yang maha cepat hisabnya, hancurkanlah pasukan musuh. Ya Allah hancurkanlah mereka dan porak-pondakanlah mereka.

 

?????????? ?????? ???????????? ????????????? ???? ?????????? ?????? ?????????? ?????? ??????????.

Ya Allah Engkau pelindung dan penolong kami, dengan Engkau kami berusaha, dengan Engkau kami mengalahkan dan dengan Engkau kami berperang.

 

????????? ?????? ???????? ??????????? ?????????????? ???????????? ????????? ?????????? ???????????? ??????

????????? ?????? ?????????? ????????? ????????? ?????????? ????????????.

Ya Allah Engkau adalah Tuhan kami dan tuhan mereka, hati mereka dan hati kami ada di tangan-Mu, yang mengalahkan mereka adalah Engkau, wahai dzat yang merajai pada hari kiamat, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan.

 

???????? ?????? ????? ?????????? ????????? ???????? ????? ????? ????? ??????? ??????????. ???????? ??????????? ????? ????????????? ???????  ??????? ?????? ????. ??????? ?????? ?????? ????? ??????? ??????? ??????????.

Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang maha agung dan penyantun, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Tuhan-Nya Arsy yang maha agung. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Tuhan-Nya langit, Tuhan-Nya bumi dan Tuhanya Arsy yang maha mulia. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau maha perkasa pertolongan-Mu, maha agung pujian-Mu.

 

?????????????? ???????? ?????????? ?????? ?????????? ???????? ??????????? ????????? ????? ??????? ?????? ???????.

Cukup bagi kami Allah, Dia sebaik-baik pelindung. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik pelindung.  Dan sebaik-baiknya kekasih serta sebaik-baiknya penolong. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah.

????????????? ??????? ?????????????? ??????? ?????????????? ????? ????? ???????????? ???????? ???????????? ??????????? ?????????? ??????? ????????? ???????.

Kami berpegang teguh kepada Allah, kami memohon pertolongan kepada Allah, kami bertawakal kepada Allah, Engkau yang melingdungi kami semua dengan dzat yang maha hidup lagi maha tegak, yang tidak akan mati selama-lamanya.

?????????? ?????? ???????? ????? ?????? ????? ??????? ?????? ??????? ????????? ??????????.

 

Engkau yang telah mencegah kejahatan dari kami dengan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah dzat yang maha tinggi lagi maha agung.

 

?????????? ??????????? ??????? ??????????? ?????? ????? ????????? ????????? ??????????? ????????????? ???????? ???????????

Wahai dzat yang maha terdahulu kebaikanya, wahai dzat yang kebaikannya diatas kebaikan, wahai dzat yang merajai dunia dan akhirat, wahai dzat yang maha hidup,

 

??????? ???????????? ????????????? ??????? ????????????? ?????? ????? ??????????????.

wahai dzat yang maha tegak, wahai dzat yang memiliki keagungan dan kemulyaan, wahai dzat yang sesuatupun tidak ada yang dapat melemahkanya dan mengagungkanya.

 

??????????? ????? ????????????????????? ???????????? ????????????? ?????????? ??? ????????? ??????????? ??????? ????????.

Tolonglah kami atas musuh-musuh kami dari mereka dan selainya, dan menangkanlah kami atas mereka dalam keadaan sehat selamat yang sempurna dan segera.

 

????????? ?????? ?????????? ?????????????? ????????????? ??????? ????????? ????????? ???????????? ???????

????????? ????? ????? ??????? ????????? ????????? ???????? ??????????.

 

Ya Allah hidupkanlah Jama’ah Muslimin dan Imam mereka dengan kehidupan yang sempurna dan baik. Dan berikan rizqi kepada mereka, kekuatan yang dapat mengalahkan segala kebatilan, kedzaliman, kejahatan, keburukan dan kemunkaran.

 

???????? ??????????? ?? ????????????? ?????????? ???????????????????????? ????? ???????? ??? ?????????? ?????? ?????????? ???????? ???????? ??????? ???????? ????????.

 

Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu daripada kami dan janganlah Engkau biarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang beriman. Ya Tuhan kami sesungguhnya Engkau maha penyatun lagi maha penyayang.

 

 

???????????????? ??????????????? ??????????????????????? ???????????? ???? ??????????????.

 

Ya Tuhan kami, kami telah beriman dengan yang telah Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul, maka masukanlah kami kedalam golongan orang  yang menjadi saksi.

 

???????? ?????????? ???????????? ?????? ???? ????????????????????????????? ???????????? ???? ?????????????.

Ya, Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami. Dan jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi.

 

???????? ???????? ????????? ??????? ??????????? ???????????? ???????????? ????? ??????? ?????????????.

Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami atas orang-orang kafir.

 

???????? ???? ????? ???? ???????????? ??????? ???? ????? ??????? ???????? ???????????? ??????????????? ????????.

 

Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertaqwa.

 

??????????? ????????????? ???????? ???????? ???????????. ???????? ????????? ?????? ??????? ?????? ??????????? ??????????? ?????? ?????????

Ya Allah tolonglah kami agar kami senantiasa ingat kepada-Mu. Syukur kepada-Mu dan baik dalam memperibadati-Mu, ya Tuhan kami terimalah dari kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dan terimalah tobat kami,

??????? ?????? ??????????? ???????????.

???????? ??????? ???????? ??????? ??????????? ??????????? ????????? ????????? ???????? ???????????? ????????????.

Sesungguhnya Engkaulah maha penerima taubat lagi maha penyayang.

Ya Allah tampakkanlah kebenaran itu dengan jelas, dan berilah kami kemudahan untuk mengamalkanya, dan tampakkanlah kebatilan itu dengan jelas, dan jauhkanlah kami dari kebatilan itu dengan sejauh-jauhnya.

 

 ???????? ??????? ??? ????? ????? ???????? ????? ?????????? ???????? ??????? ??????? ????????. ?????? ??????? ?????????? ???? ??????????? ??????????? ???????????? ???????? ?????????????.

Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan didunia dan akhirat dan jagalah kami dari siksa api neraka. Dan masukkanlah kami kedalam surga bersama orang-orang yang baik. Wahai dzat yang maha perkasa, wahai dzat yang maha pengampun, wahai Tuhan semesta alam.

 

????????? ??????? ????? ????????? ?????? ?????????? ????????? ????? ??????????????? ?????????? ??????? ????? ?????????????. ???????.

Maha suci Tuhan-Mu, Tuhan yang maha perkasa dan maha suci apa yang mereka serupakan semoga keselamatan para Rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amiin.

 

??????? ??????????????:

??????????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????? ???????????? ?????? ???????? ??????? ????? ???????? ?????????? ??????????????

 

Syayyidu Istigfar:

 

Ya Allah, Engkau Tuhanku tidak ada tuhan kecuali Engkau, jadikan aku dan aku hamba-Mu dan aku tetap diikatan-Mu dan dalam perjanjian-Mu selama aku mampu,

 

 ???????? ???? ???? ????? ??? ????????  ??????? ???? ???????????? ??????? ????????? ??????? ????????????? ????????? ??????????? ?????????? ?????? ??????.

aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang aku telah kerjakan aku mengakui pemberian ni’mat-Mu kepadaku dan aku mengakui kepada-Mu akan dosaku oleh karena itu ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau (Bukhari)

 

?????????? ????? ?????????? ????????? ????????? ???? ???? ????????.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu surga dan aku berlindung dari api neraka.

 

??? ???? ??????