DOA

D O ‘A

1. Perintah Supaya Berdo’a

Firman Allah ‘Azza Wa Jalla :

??????? ????????? ????????? ?????????? ?????? ????? ????????? ??????????????? ???? ?????????? ????????????? ????????? ???????????

 (??????: ??)

“Dan Tuhanmu berfirman: “Berdo’alah kepada-Ku niscaya akan Ku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina.” (QS. Al-Mukmin : 60)

Sabda Rasulullah shallallahu ‘alahi wa sallam :

Read more...

Niat

http://www.pustakaafaf.com/niat-sebagai-jiwa-ibadah/

 

Firman Allah ‘Azza Wa Jalla: 

????? ???????? ?????? ???????????? ????? ???????????? ???? ???????? (?????? : ?)

"Dan tiadalah mereka disuruh kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya (menjalankan agama) dengan lurus." (QS. Al-Bayinah : 5)

Firman Allah ‘AzzaWa Jalla:  

???????? ????? ????? ?? ?????? ?????? ????? ???????????? ???????? ?????????? ????????? (?? : ??)

"Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah

Read more...

Do’a Setelah Adzan

Do’a Setelah Adzan

Sabda Rasulullah  shallallahu 'alaihi wa sallam :

???? ????? ????? ???????? ?????????? ?????????? ????? ?????? ??????????? ??????????? ???????????? ???????????? ??? ?????????? ????????????? ??????????????? ??????????? ???????? ?????????? ???????? ?????????? ??????? ???? ?????????? ?????? ???????????? (???? ??????? ???????? ???????? ???????? ???? ???? ?????? ???????)

“Barang siapa yang berdo’a ketika mendengar adzan “ALLAAHUMMA RABBA HAADZIHID DA’WATI TAAMMAH WASH

Read more...