Bab Sholat

Shalat dalam bahasa artinya do’a dan dalam ilmu fiqih ialah semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir (Allahu Akbar) dan diakhiri dengan taslim (assalamu a’alikum). Shalat merupakan ibadah yang paling mulia diwajibkan lima waktu sehari semalam atas umat Nabi Muhammad saw pada malam isra’ dan mi’raj.

Kewajiban ini telah diterangkan dalam hadist Rasulallah saw

???? ???????? ???? ???????? ??????? ?????? ??????? ?????? ??????? : ????? ?????? ????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????????? ???? ?????? ?????? ??????? ????????? ???????? ??????? ???????? ???? ???????? ??? ??????? ? ??????? ???? ???????? ???? ?????????? ? ??????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????????? : ” ?????? ????????? ??? ????????? ????????????? ? ????? : ???? ??????? ??????????? ? ????? : ?? ? ???? ???? ?????????? ? ????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????????? : ????????? ?????? ????????? ? ????? : ???? ??????? ???????? ? ????? : ?? ? ???? ???? ?????????? ” . ????? : ???????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????????? ?????????? ? ??????? : ???? ??????? ????????? ? ????? : ” ?? ? ???? ???? ?????????? ” . ????? : ?????????? ????????? ?????? ??????? : ????????? ?? ??????? ????? ????? ???? ???????? ?????? ? ??????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????????? : ” ???????? ???? ?????? (???? ???????)

Dari Thalhah bin Ubaidillah ra, ia berkata: “Seorang penduduk Najd telah datang menghadap Rasulullah saw dengan keadaan rambutnya yang kusut. Kami mendengar nada suaranya tetapi tidak memahami kata-katanya sehingga ia mendekatinya. Dia terus bertanya mengenai Islam. Lalu Rasulullah saw bersabda: Islam adalah shalat lima waktu sehari semalam. Lelaki tersebut bertanya lagi: Masih adakah shalat lain yang diwajibkan kepadaku? Rasulullah saw menjawab: Tidak, kecuali jika engkau ingin melakukannya secara sukarela yaitu shalat sunat. Seterusnya kamu hendaklah berpuasa pada bulan Ramadan. Lalu lelaki tersebut bertanya lagi: Masih adakah puasa lain yang diwajibkan kepada ku? Rasulallah saw menjawab dengan bersabda: Tidak, kecuali jika engkau ingin melakukannya secara sukarela yaitu puasa sunat. Rasulullah saw meneruskan sabdanya: Keluarkanlah zakat. Kemudian lelaki tersebut bertanya: Adakah terdapat zakat lain yang diwajibkan kepadaku? Rasulallah saw menjawab dengan bersabda: Tidak, kecuali jika engkau ingin mengeluarkannya secara sukarela yaitu sedekah. Kemudian lelaki itu berpaling sambil berkata: Demi Allah, aku tidak akan menambah dan menguranginya. Rasulullah saw bersabda: Dia amat beruntung jika menepati apa yang telah diucapkannya” (HR Bukhari Muslim)