Perintah Melaksanakan Shalat Dengan Berjama’ah

Firman Allah 'Azza Wa Jalla :

??????????? ?????????? ??????? ?????????? ??????????? ???? ????????????? (??????: ??)

"Dan dirikanlah shalat,  tunaikanlah  zakat  dan  rukuklah  beserta  orang-orang  yang

 rukuk". (QS. Al-Baqarah : 43)

Firman Allah 'Azza Wa Jalla :

???????? ???????? ????????? ????? ???? ????? ??????? ??????????? ???????? ????????? ?????????? ?????? ?????????? ?????? ?????? ?????? ????? ??????? ????????? ???? ????????? ???? ?????????????? (??????: ??)

"Hanyalah yang

Read more...

Adzan Fajar yang Pertama

Rasulullah shallallahu’alihi wa sallam bersabda :

????? ???????? ????????? ???????? ???????? ??????????? ?????? ????????? ????? ????? ????????? ????? ????? ??????? ??????? ??????? ??? ???????? ?????? ??????? ???? ?????????? ?????????? (???? ??????? ???????? ?????? ???????)

“Sesungguhnya Bilal itu adzan pada waktu malam, maka makanlah dan minumlah sehingga terdengar adzan Ibnu Ummi Maktum.” Kemudian dia berkata, “Dia adalah orang buta, maka ia tidak adzan sehingga dikatakan kepadanya,” Telah

Read more...

ADZAN

 

Adzan menurut bahasa ialah pemberitahuan.

Adzan menurut ‘urf syara’ ialah pemberitahuan dan panggilan untuk shalat dengan lafazh-lafazh yang tertentu. (Nailul Authar II/9, kamus Muhitul-muhit halaman 6).

  1. Keutamaan Adzan dan Muadzdzin

Sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam :

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قَضَى

Read more...